среда, 30 октября 2013 г.

Парламентські слухання про доступність та якість освіти

           Участь у парламентських слуханнях взяли понад 500 осіб, а саме: народні депутати України, керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, голови профільних комісій обласних рад, Міністр освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, директори департаментів освіти і науки, ректори вищих навчальних закладів, представники наукових кіл, громадськості та засобів масової інформації. На цей захід було персонально запрошено директора СВПУРСТ Пальчук М.І.
          Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень зазначив, що питання доступності та якості освіти є ключовою проблемою не лише освітньої системи, але і всього суспільного життя: «У сучасних умовах саме освіта є найважливішим стратегічним ресурсом країни, що визначає динаміку її прогресу і місце серед інших країн світу в майбутньому».
         Олександр Удод, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН, дослідно-експериментальний майданчик якого функціонує на базі СВПУРСТ, у своєму виступі визначив Національну стратегію розвитку освіти в Україні як орієнтири розвитку людського потенціалу, сучасний зміст освіти та динамічну систему оновлення навчально-методичного забезпечення і інтеграцію галузевої науки і освітньої практики, яка дає позитивні результати.
        Марина Іванівна прийняла активну участь в обговорюванні рекомендацій парламентських слухань та повернувшись в навчальний заклад ознайомила педагогічний колектив з матеріалами зустрічі.